Vårt emblem
Dette emblem ble ervervet av klubbmedleme etter en pubtur i 1995.
Velkommen
Alle 4 medlemmene er preget av å ha vokst opp i distriktet hvor Mack hadde flere betydninger. Man tregte Mack for å få en god fiskefangst og man burde ha med noen Mack for å slukke tørsten.